SFE Florø Maraton Rett Vest – status pr . 29. mars 2020:

SFE Florø Maraton Rett Vest skulle etter planen arrangerast laurdag 18. april 2020. Som mange andre arrangørar har FTIF valgt å utsette løpet til hausten. Ny dato har vi ikkje teke standpunkt til enno, men vi håper at det kan bli omkring månadsskiftet august/september 2020. Store stemner, som t.d NM, ikkje har fastsett ny dato enno. Vi vil unngå å velge datoar som vert brukte av NM og andre store arrangement.

Refusjon av startkontingent/engangslisens:

Når det gjelder tilbakebetaling av startkontingent, har det blitt innhentet juridisk vurdering fra Advokatfirma Kleven & Kristensen:

«Dersom et idrettsarrangement må utsettes eller avlyses på grunn av pålegg fattet av myndighetene som følge av Coronaviruset, omfattes dette av force majeure begrepet (forutsatt at arrangøren ikke kunne ha forutsett hendelsen da avtalen med deltaker eller billettkjøper ble inngått). Dette innebærer for eksempel at en deltaker eller en billettkjøper normalt må akseptere at arrangementet utsettes uten å kunne kreve deltakeravgiften eller billettvederlaget refundert.»