SFE Florø Maraton Rett Vest – status pr . 20. august 2020:

SFE Florø Maraton Rett Vest skulle etter planen arrangerast laurdag 18. april 2020. Vart deretter utsett til 26. september. No har styret i FTIF si friidrettsgruppa avgjort at SFE Florø Maraton vert avlyst.

Eqtiming sender om kort tid ut epost til dei påmelde med slik informasjon:

«SFE Florø Maraton Rett Vest er avlyst for 2020 på grunn av smittefaren av koronaviruset.

Deltakere har 3 muligheter, med frist for svar 20. september 2020.

1. Ingen refusjon av startkontingenten
2. Overføre startkontingenten til neste års arrangement (17. april 2021)
3. Refusjon av startkontingenten

Vi takker for at dere viser forståelse for situasjonen, og benytter anledningen til å oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes råd for å redusere spredningen av smitte.

Vi ønsker velkommen til SFE Florø Maraton Rett Vest lørdag 17. april 2021.»