SFE Florø Maraton Rett Vest – status pr . 21. juni 2020:

SFE Florø Maraton Rett Vest skulle etter planen arrangerast laurdag 18. april 2020. Som mange andre arrangørar har FTIF valgt å utsette løpet til hausten. Ny dato er bestemt av styret i Friidrettsgruppa til laurdag 26. september 2020. Påmeldinga vert åpna igjen rundt månadsskiftet august/september .

Det vart 10. juni av eqtiming sendt ut epost til dei påmelde med følgjande tekst (forkorta versjon her):

«SFE Florø Maraton Rett Vest er flyttet til ny dato for å redusere smittefaren av koronaviruset.

Deltakere har 4 muligheter.

1. Beholde plassen
2. Ingen refusjon av startkontingenten
3. Overføre startkontingenten til neste års arrangement
4. Refusjon av startkontingenten

Frist for å gje tilbakemelding er 10. juli 2020.

Vi takker for at dere viser forståelse for situasjonen, og benytter anledningen til å oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes råd for å redusere spredningen av smitte.

Til slutt ønsker vi velkommen til SFE Florø Maraton Rett Vest 26. september»