Treningsprogramma vart publiserte i Firdaposten vinteren – våren 2014/2015, men er like aktuelle i dag.

Firdaposten sin leiar 8. november 2014