Årets utgåve av den vårlege løpsfesten i FLORØ vert den siste utgåva av dette arrangementet!

SFE Florø Maraton Rett Vest er for mosjonistar på alle nivå, unge og gamle. Alle som fullfører får deltakarmedalje.

Med utgåve nr 40 av dette arrangementet har vi bestemt oss for å avslutte 23.04.2022, etter å ha holdt på sidan 1982. Pr desember 2021 kan vi ikkje med 100% sikkerheit love at det blir arrangement, pga pandemien som enno ikkje er over. Av same årsak vil vi ikkje sette ein bestemt dato for når påmelding kan gjerast. Men vi håper at vi i slutten av januar kan åpne påmeldinga.

TRASÉANE

For alle distansane, frå starten i 1982 til og med 2013, var målgang, som idag, på Florø stadion. Men startstadane har vore ulike stader, spesielt gjeld dette maratondistansen. Alle distansar gjekk som namnet «Rett Vest» fortel, vestover heile vegen. Av fleire praktiske årsaker endra vi alle traséane i 2014. I åra 2014-2016 var det små variasjonar i forhold til dagens traséar, på grunn av vegarbeide ulike plassar. Frå 2017 har vi hatt dei same traséane for alle distansane. Fleire detaljar om historia til løpet finn du her.

Kart som viser dagens traséar

SFE Florø Maraton Rett Vest er med i KONDIS si kvalitetsløpsordning.

Konkurranseløparane skal ha på seg ein chip, ein såkalla EMItag, som fører til at ein vert automatisk registrert ved passering av mål. Denne skal festast rundt eine armen/foten med medfølgjande borrelåsband. Elles vert det også automatisk registrering ved passering av vendepunktet for 10km-sløyfa, og litt før innkomsten til stadion.

Det må betalast deltakarlisens for alle over 12 år som deltek i mosjonsløp. Dette vart bestemt av Friidrettstinget 2013 (sjå meir om dette på infosida).

Vi har følgjande distansar – sjå løypene på Google Maps:

 11:00 Maraton 195m først + 5x400m + 4 x 10km over 17 år
 12:00 Barneløpet (ca. 2km) Frå Stadion rundt Lisjeåsen under 12 år
 13:00 Halvmaraton 297,5m først + 2x400m + 2 x 10km over 17 år
 13:30 SFE-mila – 10km Tur-retur Stadion – Solheim over 12 år
 13:45 5km Tur-retur Stadion – Krokane over 12 år