Hei, FT&IF Friidrett har bestemt at dei tidlegare oppsette og utsette Fjord1-leikane
vert arrangerte på Florø stadion laurdag 20. juni 2020.
For 6år – 10 år vert det start kl. 12.00, for 11år og eldre vert start kl. 14.30.
Sjå i invitasjonen (eigen menyknapp) for fleire detaljar om dei ulike øvingane.
Alle resultat (PDF) i eigen menynapp på denne nettsida.

NB!
Alle må følgje FHI og NFIF sine retningslinjer på stemnedagen.
Vi spring i bane 2, 4, 6 og 8.
Startblokker og kastredskap vil bli vaska eller desinfisert mellom kvart løp/kast.
Garderober er ikkje tilgjengelege før, under eller etter stemnet.