AVLYST

Hei, av omsyn til folkehelsa og solidaritet med dei som kan rammast av Corona-viruset har FT&IF Friidrett bestemt at Fjord1-leikane som skulle vært arrangert i Florø Idrettssenter kommande laurdag er avlyst. Vi håpar på forståelse for dette, og satsar på at vi kan arrangere stemnet seinare i år.

Vi refunderer sjølvsagt påmeldingkontingenten for dei som har betalt.

Til slutt oppfordrar vi alle til å holde seg i ro, fortsette med god håndhygiene og ta omsyn til kvarandre!