Det vert årsmøte for Florø Turn og Idrettsforening, hovudlaget måndag 7. juni 2021 kl- 19.00
Møtet vert i klubbhuset ved Florø stadion.

Det vert årsmøtet for friidrettsgruppa i FTIF måndag 19. juni kl 20.00 i sekretariatet på stadion. Dei som ønskjer å delta på årsmøtet må melde frå om det til mobilnr 90823767.

Florø Maraton Rett Vest
ftif.no maraton løp
FM Rett Vest 2019