Det vert årsmøte for Florø Turn og Idrettsforening, hovudlaget måndag 7. juni 2021 kl- 19.00
Møtet vert i klubbhuset ved Florø stadion.