Det vert årsmøtet for friidrettsgruppa i FTIF måndag 19. juni kl 20.00 i sekretariatet på stadion. Dei som ønskjer å delta på årsmøtet må melde frå om det til mobilnr 90823767.