Det vert årsmøtet for friidrettsgruppa i FTIF torsdag 4. juni kl 19.00 i sekretariatet på stadion. Møtet er utsett frå opprinneleg dato som var 25. mars.