Idrettskolen :
Arrangement :
Grupper :

  • An Image Slideshow
  • An Image SlideshowVi er ein artig gjeng barn i alder 5-9 år fordelt på barneidrettskulen og Neptune Energy Friidrettskule Florø. Vi er 8 instruktørar,
vi holder til i Florø Idrettssenter kvar måndag frå kl. 17.30 til kl. 18.30.

Denne timen kvar måndag har som regel mykje leik og moro, men litt alvor blir det også innimellom, når vi prøver ut ulike idretter som turn, friidrett og ulike ballidretter, dette gjeld idrettsskulen. Kvar måndag er det en ny idrett på timeplanen.

Vil du at ditt/dine barn skal være med på idrettsskulen/friidrettsskulen saman med oss? Møt opp i Florø Idrettssenter måndag kl. 17.30 og snakk med ein av instruktørane, eller ta kontakt med Oddrun A. Sunnarvik på telefon, privat: 915 22 762

For at dine barn skal kunne være med på idrettsskulen må du betale ein kontingent på 850 kr. for et barn. For friidrettsskulen er kontingenten kr 850.

Litt om friidrettsforbundet sine retningslinjer og varsling:
https://www.friidrett.no/om-nfif/retningslinjerogvarsling/