Floramila :
Arrangement :
Grupper :

  • An Image Slideshow
  • An Image SlideshowFloramila - Laurdag 23. sept. 2017 på Florø Stadion

Frå 11.00 - Frammøte i Strandgata ved Haffen for henting av startnr og påmelding til ENGIE barneløp.
Frå 11.00 - Frammøte i Klubbhuset ved Florø Stadion for henting av startnr og påmelding 10 og 5km.

12.30 - Star
t ENGIE barneløp i Strandgata ved Haffen 

14.00 - 
Start 10 km - konkurranse og mosjon
14.10 - Start 5 km  - konkurranse og mosjon

For kart over traseane (trykk i menyen til venstre)
Trykk her for kart som viser kvar frammøte er.

Startpengar (familiepris i parantes), ingen rabatt ved påmelding løpsdagen: 
NB! Rabatt kan ein få KUN dersom ALLE vert påmelde til same løpsøvelse.  
                                               t.o.m. 17/9        t.o.m. 22/9           23/9
10km og 5km konkurranse        kr. 200 (400)      kr. 250 (500)        kr 300                      
10km og 5km mosjon               kr. 100 (250)      kr. 150 (300)       kr 200                   
Barneløpet (1km)                     kr.   70 (100)      kr. 90 (130)        kr. 100 

For konkurranse vert det gjeve familierabatt ved 3 deltakarar på same distanse, 
i mosjonsklassane er det familierabatt ved 3 og 4 påmelde, på same distanse.
For barneløpet vert det gjeve søskenrabatt ved 2 deltakarar.
Trykk på "Meg og min familie" eller "Min familie" for å få rabatt før ein registrerer namn etc.
Sjekk før godkjenning om valgt distanse stemmer, og beløpa som skal betalast stemmer med rabatt etc.

For Barneløpet er det åpent for påmelding på internett fram til fredag 22. september kl. 23.59.

Påmelding til Barneløpet kan ellers gjerast løpsdagen frå kl. 11.00 ved frammøte i Strandgata.
Då med kontant betaling.

I tillegg for 5 og 10 km kjem adm.gebyr på kr. 10, og lisens til friidrettsforbundet på kr. 30,
for dei som er 13 år og eldre.

Alle som deltek i konkurranseklassane skal ha på seg ei EMItag-brikke, som gjer til at ein vert automatisk registrert ved passering av mål. Denne skal festast rundt eine armen med medfølgjande borrelåsband. Elles vert passeringstider automatisk registrert ved passering på 2 stasjonar ute i løypa både for 10km og 5km.

paa_melding

Flotte gåvepremiar trekt på startnummer!
Sjå under for her for oversikt, eller klikk her.

Viktig!!! Ved uttrekning av hovedpremiane må deltaker vere på banen, elles vert premien trekt om igjen.

Floramila - eit mosjonsløp for alle!


Alle har vinnarsjansar - liten som stor.

Påmelding for 10km og 5km kun via denne heimesida, 

til og med 23.09.2017 kl. 13.00.
Utdeling av startnummer, og etterpåmelding i Klubbhuset ved stadion frå kl 11.00 laurdag 23. September. Etterpåmelding kan gjerast inntil ein time før start, online vha smartphone/PC/ e.l.

Kontaktperson: Rune Osa, Brandsøy, 6900 FLORØ

57744206 (priv) 91101260 (mob)


Floramila-2017-premiar

Floramila-2017-sponsorar  

 

alt

 

 Distansar (konkurranse/mosjon):

• 10 km over 12 år

• 5 km over 12 år

• Barneløp under 13 år

Starttider
Barneløpet:

• Start barneløp kl 1230 i Strandgata.

Påmelding i Strandgt
 frå kl. 11.00

• 10km og 5km
Start kl 14.00 og 14.10 på
Florø stadion
Mål Florø Station

Startnummer:
utdeling og påmelding
også på Klubbhuset 
– laurdag 23. sept.
frå kl 11.00.