Idrettskolen :
Arrangement :
Grupper :
Kontakt
Gruppe Fornavn Etternavn E-post Tlf priv. Tlf arb. Fax/mobil
Barneidrettsskulen Therese Hanebrekke        
Barneidrettsskulen Annbjørg Sunnarvik        
Barneidrettsskulen Oddrun Sunnarvik        
Friidrettsskulen Robert Steindal        
Friidrettsskulen Janne Hovden