FTIFung :
Arrangement :
Grupper :
Floraleikane 2015 - informasjon og resultat

GDF Floraleikane 6. mai 2015 - resultat

Kongle Floraleikane 3. juni 2015 - invitasjon

Kongle Floraleikane 3. juni 2015 - resultat