Florø Maraton Rett Vest:
Arrangement :
Grupper :
Florø Maraton Rett Vest - statistikk frå 1982

Statistikken som i mange år var i deltakarheftet
er flytta hit. Den er oppdatert med resultat t.o.m. 2015!
Deltakarhefte laga vi til og med 2013.