Friidrett :
Arrangement :
Grupper :
Rune Osa om Fjord1-avtalen


Leder i Florø Turn og Idrettsforening Friidrettsgruppa kommenterer avtalesignering med Fjord1.

Rune Osa meiner dei gladeleg deler kompetanse dei har på trening til Fjord1 konsernet med støtta dei får i bytte. Konsernsjef Leif Øverland meiner FT&IF har bygd opp noko unikt i Florø og er synlege nasjonalt. Dette er perfekt for Fjord1 som ønskjer å vere langsiktige i støtta lokalt, men også vise att nasjonalt. I tillegg til direkte pengestøtte på fleire hundre tusen over tre år, gir dei ein gut og ei jente eit talentstipend på 10.000 kroner kvart år.
 – Vi vil bidra til at dei kan sette nasjonale spor og inspirere talenta som konkurrerer i eit nasjonalt perspektiv, seier Øverland og trur dei vil få eit godt samarbeid både i profilering og støtte nasjonalt og til å inspirere tilsette og familiane deira til auka aktivitet. – Kva vi kan gjere for Fjord1 skal vi komme tilbake til, men vi vil finne ulike treningsopplegg bygde etter dei behova og ønska dei har, seier Osa.
 I samband med friidrettsfestivalen blir det arrangert eit eige ungdomsmeisterskap som vil heite Fjord1-leikane for ungdom i Vest. I 2013 og 2014 vil Florø Idoor heite Fjord1 Florø Indoor. At dei får inn eit stipend som kan inspirere talent i aldersgruppa 14–17 år, då ungdom ofte droppar ut av aktivitet, ser Osa på som spesielt positivt.

Kilde: Firdaposten